دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره‏ اى (قسمت هفدهم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، ، صفحه 47-49

چکیده
   نوع اراضى رودخانه ‏اى بوسیله فرسایش، جابجایى و رسوب‏ گذارى مواد استحکام ‏نیافته از طریق فعالیت جریان آب ایجاد شده ‏اند. نوع اراضى رودخانه‏ اى اصلى که لازم است تشریح شوند عبارتنداز آبرُفت‏هاى پروانه ‏اى. دشت‏هاى سیلابى و دلتاها. قابلیت و توانایى آب جارى براى فرسایش و حمل خاک و ذرات سنگ بستگى به سرعت آب و اندازه ذرات ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره ‏اى (قسمت شانزدهم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، ، صفحه 18-22

چکیده
  رسوبات مطبق موجود در یخ از موادى که بخشى از آن بوسیله آب (به لحاظ اندازه دانه‏ ها) رسوب نموده و و بصورت نامنظم مطبق گردیده، درکنار یخ در حال ذوب تشکیل یافته است. رسوب گذارى مى‏ تواند بر روى، در مقابل، یا در زیر منطقه نهایى دورریز رودخانه یخ اتفاق بیفتد و احتمالاً ممکن است غیرمنظم و انفرادى باشد. یخ احتمال دارد از زیر رسوبات جمع شده ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت پانزدهم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 13، شماره 49 ، اردیبهشت 1383، ، صفحه 26-30

چکیده
  امروزه اغلب آب­ های موجود در سطح زمین به صورت مایه در دریاچه ­ها و اقیانوس­ها می­ باشند. تقریباً دو درصد به شکل جامد بصورت یخ در ارتفاعات بلند و عرض­های جغرافیایی زیاد قرار دارند. حدود ده درصد سطح خشکی زمین از یخچال پوشیده شده است. طی یک میلیون سال گذشته یا بیشتر، دوره ­های یخچال پی درپی روی بیش از 30 درصد از خشکی­ های سطح کره ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره ‏اى (قسمت چهاردهم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، ، صفحه 42-45

چکیده
  رسوبات بادى بوسیله فرسایش ، جابجایى، و تخلیه مواد غیرجامد بوسیله باد بوجود مى‏ آیند. رسوبات ناشى از باد اصلى، تپه‏ هاى ماسه‏ اى و رسوبات خاک رس می باشند. تپه ‏هاى ماسه بادى (2)  تپه‏ هاى ماسه بادى عبارت از: خاکریزها، تپه ‏ها یا پشته ‏هاى ماسه‏ اى بوجود آمده بوسیله وزش باد مى‏ باشند. معمولاً در جائى که منبع ماسه، باد به ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره ‏اى (قسمت سیزدهم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، ، صفحه 10-18

چکیده
  سنجش از دور علم وهنر به دست آوردن اطلاعات درباره یک شئى، منطقه یا پدیده از طریق تجزیه و تحلیل داده‏ هاى حاصله به وسیله ابزارى است که در تماس فیزیکى با شئى، منطقه و یا پدیده تحت بررسى نباشد. همانطورى که شما این کلمات را مى‏ خوانید، در حال به کار بردن (علم) سنجش از دور هستید. چشمهاى شما به عنوان سنجنده‏ هایى که نسبت به نور منعکسه این ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت دوازدهم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 12، شماره 46 ، مرداد 1382، ، صفحه 14-17

چکیده
  خصوصیات مختلف زمین برای دانشمندان خاک، زمین شناسان، جغرافیدانان، مهندسان عمران، برنامه ­ریزان شهری و منطقه­ ای، معماران، توسعه دهندگان اراضی شهری و سایر کسانی که علاقمند به ارزیابی مناسبت زمین برای کاربردهای مختلف هستند، مهم می­ باشد. از آنجایی که شرایط زمین و عوارض آن به صورت قابل توجهی بر قابلیت زمین جهت کمک به رشد انواع مختلف ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت دهم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 12، شماره 45 ، اردیبهشت 1382، ، صفحه 41-44

چکیده
  باستان شناسی مربوط به مطالعه علمی تاریخی و ماقبل تاریخ مردم به وسیله تجزیه و تحلیل بقایای باقی مانده از آنها به ویژه آن بقایایی که از طریق حفاری زمین کشف شده است می­ باشد. تجسس ­های باستان­ شناسی، آثار تاریخی بدیهی جوامع اولیه را بررسی می­ کند. وجود این مکان­ها اغلب از طریق اسناد تاریخی شناخته شده است. به ویژه اهمیت تفسیر عکس ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای – قسمت دهم

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 11، شماره 44 ، بهمن 1381، ، صفحه 9-12

چکیده
  عکسهای هوایی حاوی ثبت جزییات عوارض برروی زمین هنگام عکس برداری می­ باشند. یک مفسر عکس به طور سیستماتیک عکسها را بررسی می­ کند و به طور متناوب از سایر مواد کمکی نظیر نقشه ­ها و گزارش مشاهدات میدانی بهره می­ جوید. براساس این مطالعه، تعبیر و تفسیر بر طبق طبیعت فیزیکی عوارض و پدیده ­های موجود روی عکس ها انجام می گیرد. تعبیر و تفسیر ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای – قسمت نهم

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 11، شماره 43 ، آبان 1381، ، صفحه 21-24

چکیده
  عکس های هوایی حاوی ثبت جزییات عوارض بر روی زمین هنگام عکس برداری می ­باشند. یک مفسر عکس به طور سیستماتیک عکس ها را بررسی می­ کند و به طور متناوب از سایر مواد کمکی نظیر نقشه ­ها و گزارش مشاهدات میدانی بهره می­ جوید. براساس این مطالعه، تعبیر و تفسیر بر طبق طبیعت فیزیکی عوارض و پدیده­ های موجود روی عکس ها انجام می گیرد. تعبیر و تفسیر ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای – قسمت هشتم

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 11، شماره 42 ، مرداد 1381، ، صفحه 19-23

چکیده
  عکس های هوایی حاوی ثبت جزییات عوارض بر روی زمین هنگام عکس برداری می­ باشند. یک مفسر عکس به طور سیستماتیک عکس ها را بررسی می­ کند و به طور متناوب از سایر مواد کمکی نظیر نقشه­ ها و گزارش مشاهدات میدانی بهره می­ جوید. براساس این مطالعه، تعبیر و تفسیر بر طبق طبیعت فیزیکی عوارض و پدیده­ های موجود روی عکس ها انجام می گیرد. تعبیر و تفسیر ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای – قسمت هفتم

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 11، شماره 41 ، اردیبهشت 1381، ، صفحه 9-12

چکیده
  عکس های هوایی حاوی ثبت جزییات عوارض برروی زمین هنگام عکس برداری می­ باشند. یک مفسر عکس به طور سیستماتیک عکس ها را بررسی می­ کند و به طور متناوب از سایر مواد کمکی نظیر نقشه­ ها و گزارش مشاهدات میدانی بهره می ­جوید. براساس این مطالعه، تعبیر و تفسیر بر طبق طبیعت فیزیکی عوارض و پدیده­ های موجود روی عکس ها انجام می گیرد. تعبیر و تفسیر ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت ششم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 10، شماره 40 ، بهمن 1380، ، صفحه 24-31

چکیده
  مدیریت جنگل داری، جنگل­ ها را برای چوب، علوفه، آب، حیات وحش و تفریح مدنظر قرار می­ دهد. از آن جایی که محصول اصلی و خام جنگل­ ها چوب می­ باشد. جنگل داری به ویژه مدیریت اراضی دارای درختان چوب الواری، مرمت و بهبود وضعیت موجود جنگل و کنترل آتش را مد نظر قرار می ­دهد. تقریباً یک سوم مساحت زمین را جنگل­ ها ی گوناگون می­ پوشانند. آنها ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت پنجم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1380، ، صفحه 21-24

چکیده
  در واقع کاربرد سنجش از دور به طور عملی هنگامی که شخص عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی را در بازار جهانی مطالعه و بررسی می­ کند، بسیار متغیر می­ باشد. مشکلات جهانی جمعیت، کیفیت محیط زیست، انرژی، اقلیم و آب و هوا خصوصاً مسائل فیزیکی، بیولوژیکی و تکنولوژیکی که کشاورزی مدرن با آن مواجه می ­باشد. بسیار گسترده بوده و این عوامل خود نیز به ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت چهارم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 10، شماره 38 ، مرداد 1380، ، صفحه 40-44

چکیده
  زمین دارای سطح بسیار پیچیده و متغیری است. برجستگی­ های توپوگرافی و ترکیب مواد آن منعکس کننده بسترهای سنگی و مواد غیرجامدی است که در قسمت زیرین زمین قرار گرفته و همواره با تغییر عوامل درونی موجب تغییراتی برروی سطح زمین می­ گردند. هر نوع سنگ، شکاف و یا شکستگی، ناشی از حرکات داخلی زمین بوده و هرگونه عارضه فرسایشی و یا رسوبی فرآیندی ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت سوم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 10، شماره 37 ، اردیبهشت 1380، ، صفحه 47-52

چکیده
  عکسهای هوایی حاوی ثبت جزییات عوارض برروی زمین هنگام عکس برداری می­ باشند. یک مفسر عکس به طور سیستماتیک عکس ها را بررسی می­ کند و به طور متناوب از سایر مواد کمکی نظیر نقشه ­ها و گزارش مشاهدات میدانی بهره می ­جوید. براساس این مطالعه، تعبیر و تفسیر بر طبق طبیعت فیزیکی عوارض و پدیده­ های موجود روی عکسها انجام می گیرد. تعبیر و تفسیر ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای قسمت سوم

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1379، ، صفحه 9-13

چکیده
  عکس های هوایی حاوی ثبت جزییات عوارض برروی زمین هنگام عکسبرداری می ­باشند. یک مفسر عکس به طور سیستماتیک عکس ها را بررسی می­ کند و به طور متناوب از سایر مواد کمکی نظیر نقشه ­ها و گزارش مشاهدات میدانی بهره می­ جوید. براساس این مطالعه، تعبیر و تفسیر بر طبق طبیعت فیزیکی عوارض و پدیده­ های موجود روی عکس ها انجام می گیرد. تعبیر و تفسیر ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت دوم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1379، ، صفحه 7-10

چکیده
  عکس های هوایی حاوی ثبت جزییات عوارض برروی زمین هنگام عکسبرداری می­ باشند. یک مفسر عکس به طور سیستماتیک عکسها را بررسی می­ کند و به طور متناوب از سایر مواد کمکی نظیر نقشه ­ها و گزارش مشاهدات میدانی بهره می­ جوید. براساس این مطالعه، تعبیر و تفسیر بر طبق طبیعت فیزیکی عوارض و پدیده­ های موجود روی عکس ها انجام می گیرد. تعبیر و تفسیر ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت اول)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 9، شماره 34 ، مرداد 1379، ، صفحه 20-23

چکیده
  عکس های هوایی حاوی ثبت جزییات عوارض برروی زمین هنگام عکسبرداری می­ باشند. یک مفسر عکس به طور سیستماتیک عکس ها را بررسی  و به طور متناوب از سایر مواد کمکی نظیر نقشه­ ها و گزارش مشاهدات میدانی بهره می­ جوید. براساس این مطالعه، تعبیر و تفسیر بر طبق طبیعت فیزیکی عوارض و پدیده ­های موجود روی عکس ها انجام می گیرد. تعبیر و تفسیر ممکن ...  بیشتر

مبانی و اصول سنجش از دور قسمت پنجم

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1379، ، صفحه 19-28

چکیده
  اکنون دانشجو باید کاربرد موفقیت­ آمیز سنجش از دور را که قبلاً براساس جمع ­آوری، منابع داده ­های مرتبط و فرآیند و روش های تجزیه وتحلیل تشریح گردیده، مورد تأکید قرار دهد. هیچ ترکیب واحدی از سنجنده و روش تفسیر برای تمامی کاربردهای تحقیقاتی زیست محیطی و بسیاری از اکتشافات مناسب نیست. در حقیقت امکان تحقق بسیاری از تحقیقات در سنجش از ...  بیشتر

مبانی و اصول سنجش از دور (قسمت چهارم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 8، شماره 32 ، بهمن 1378، ، صفحه 8-10

چکیده
  سنجش از دور علم و هنر به دست آوردن اطلاعات درباره یک شئ، منطقه، یا پدیده از طریق تجزیه و تحلیل داده ­های حاصله به وسیله ابزاری است که در تمامی فیزیکی با سئ، منطقه و یا پدیده تحت بررسی نباشد. همان طوری که شما این کلماترا می­ خوانید، در حال به کار بردن(علم) سنجش از دور هستید. چشم­ های شما به عنوان سنجنده­ هایی که نسبت به نور منعکسه ...  بیشتر

مبانی و اصول سنجش از دور (قسمت سوم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1378، ، صفحه 9-13

چکیده
  سنجش از دور علم و هنر به دست آوردن اطلاعات درباره یک شئ، منطقه، یا پدیده از طریق تجزیه و تحلیل داده ­های حاصله به وسیله ابزاری است که در تمامی فیزیکی با شئ، منطقه و یا پدیده تحت بررسی نباشد. همان طوری که شما این کلمات را می­ خوانید، در حال به کار بردن (علم) سنجش از دور هستید. چشم­ های شما به عنوان سنجنده­ هایی که نسبت به نور منعکسه ...  بیشتر

مبانی و اصول سنجش از دور (قسمت دوم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1378، ، صفحه 5-13

چکیده
  سنجش از دور علم و هنر به دست آوردن اطلاعات درباره یک شئ، منطقه، یا پدیده از طریق تجزیه و تحلیل داده­ های حاصله به وسیله ابزاری است که در تمامی فیزیکی با شئ، منطقه و یا پدیده تحت بررسی نباشد. همان طوری که شما این کلمات را می­ خوانید، در حال به کار بردن(علم) سنجش از دور هستید. چشم­ های شما به عنوان سنجنده ­هایی که نسبت به نور منعکسه ...  بیشتر

مبانی و اصول سنجش از دور (قسمت اول)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1378، ، صفحه 48-52

چکیده
  سنجش از دور علم و هنر به دست آوردن اطلاعات درباره یک شئ، منطقه، یا پدیده از طریق تجزیه و تحلیل داده­های حاصله به وسیله ابزاری است که در تمامی فیزیکی با سئ، منطقه و یا پدیده تحت بررسی نباشد. همان طوری که شما این کلماترا می­خوانید، در حال به کار بردن(علم) سنجش از دور هستید. چشم­های شما به عنوان سنجنده­هایی که نسبت به نور منعکسه از ...  بیشتر

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت هشتم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 7، شماره 28 ، بهمن 1377، ، صفحه 44-51

چکیده
  پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه­های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب انواع مختلف داده­های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت­آمیزتر داده­های سنجش از دور بانک­های ...  بیشتر

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت هفتم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1377، ، صفحه 50-57

چکیده
  پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه­های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب انواع مختلف داده­های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت­آمیزتر داده­های سنجش از دور بانک­های ...  بیشتر